Clubs alleen gemaakt voor jou

Voordat je nieuwe schoenen koopt, pas je ze om te weten of ze lekker zitten. Stel je voor dat je dat ook zou doen als je nieuwe golfclubs koopt.

Voor een golftrainer is duidelijkheid een belangrijke  eigenschap. En over custom fitting kunnen we niet duidelijker zijn: “Je zult nooit golf spelen op de top van je kunnen als je niet met clubs speelt die geoptimaliseerd zijn voor je eigen fysiek.” Je kunt een hele baan spelen met een setje standaardclubs die je in een warenhuis koopt, zelfs met een behoorlijke score. Maar met op maat gemaakte clubs had je vrijwel zeker nog beter gespeeld.

Bij individuele sporten kopen de wereldtoppers toch ook geen rackets e.d. in het dichtstbijzijnde warenhuis? Zij doen een beroep op speciaal opgeleide vakmensen. “Dat mag zo zijn,” zul je misschien zeggen, “maar ik ben geen profspeler. Voor mij maakt het niet uit waar ik mee speel. Mijn swing is ongelijk en mijn impact onregelmatig.” Dat zeg jij. Reden te meer om met zo goed mogelijk materiaal te spelen, zeg ik.

Henrik Stenson zou waarschijnlijk een wedstrijd van jou winnen, al speelde hij met de junior-set van een 12-jarig meisje. Anderzijds zou hij met zulke clubs niet The Open winnen. Hij zou zich niet eens hebben gekwalificeerd. Maar jij zou kansloos zijn als je hem in wedstrijd ontmoette. Goede spelers zijn in staat hun techniek aan te passen aan de clubs waarmee ze spelen, zwakkere spelers niet. Denk jij dat het materiaal er niet toe doet, “omdat je impact toch zo onregelmatig is”? Als man moet je dan maar eens proberen een ronde met een juniorset voor meisjes te spelen. Als vrouw kun je proberen met de clubs van Henrik Stenson te spelen. Je zou de bal niet van de grond krijgen.

Het punt is: materiaal doet er wel toe, in het bijzonder voor een amateur. Velen denken dat het er bij custom fitting om gaat zo lang mogelijke slagen met je driver te slaan. Dat is tot op zekere hoogte waar. Het houdt ook in dat je de correcte afstand tussen je houten en hybriden zoekt en bepaalt wat je langste ijzer moet zijn, hoeveel graden de hoek van je wedges moet zijn en hoe dik de grips moeten zijn. En dat je de juiste bounce, lie, shaftlengte, flex en zoolbreedte kiest.

Op basis van clubsnelheid zou een mannelijke amateur de bal even ver moeten slaan als een deelneemster aan de Amerikaanse damestour. Maar zo werkt het niet. Het verschil is gemiddeld bijna 20 meter in het voordeel van de dames. Hoe komt dat? De dames van de LPGA slagen er bijzonder goed in om alle waarden te optimaliseren. Zo halen ze elke centimeter uit hun clubsnelheid en bereiken ze een maximale carry. Dit is een duidelijk voorbeeld van wat custom fitting in de praktijk betekent. Golfstore Custom fitting Lesson™ is een proces dat resultaat geeft, zowel op korte als op lange termijn. Het is ook vrij ingewikkeld en daarom is het sterk aan te bevelen dat je naar een Golfstore-Pro gaat om aangepaste clubs te kiezen.

Golfclubs hebben alleen al de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Veel van deze nieuwe technologieën kunnen je echt helpen om rechter en verder te slaan. Maar je hebt er alleen iets aan als je clubs aan je speltechniek aangepast zijn. Anders is het risico groot dat je het ingebouwde potentieel van de clubs niet volledig benut. Om clubs op maat te maken is kennis vereist. Als pro weet ik dat je swingtechniek bepaalt welke clubs je nodig hebt. Maar het kan ook andersom gaan: De clubs die je hebt, beïnvloeden je manier van swingen. Deze symbiose is belangrijk. 

We moeten erop wijzen dat een test buitenshuis moet gebeuren, waar je de bal kunt zien vliegen en waar je kunt swingen zonder dat vier muren je swing en je balvlucht hinderen. Sommigen vinden dat je zo’n test wel degelijk binnenshuis kunt doen, maar dat is te zot voor woorden – golfen doe je buiten! We spelen in de zon, maar ook bij regen, mist en wind. De computer maakt een analyse van je swing, maar het gevoel voor de slag krijg je alleen als je de bal ziet vliegen. Een Trackman kan de snelheid, het spingetal en de uitgangshoek uitrekenen. Maar die vervangt niet de vlucht van de bal door de lucht. Je swingt namelijk anders wanneer je de bal ziet vliegen.

Een getraind oog is net zo belangrijk als zulke machines. De pro die je helpt, vindt misschien een bepaalde balvlucht goed, maar als jijzelf vindt dat die te laag is, ga je compenseren om de bal de lucht in te helpen. Het beïnvloedt je techniek. Als de test binnenshuis gebeurt, merk je dit pas als je je clubs meeneemt op de baan. Dan is het te laat. Vandaar dus: Doe de test in de beste omstandigheden bij je Golfstore-Pro.


De sleutels tot je swing

Alle Golfstore-Pro’s maken tegenwoordig gebruik van Trackman of Flightscope bij een custom fitting. Een dopplerradar meet je swing tot in de kleinste details. Uit dit statistische materiaal kun je aflezen hoe verschillende clubcombinaties werken. Hier volgen enkele sleutelfactoren die de basis vormen voor je custom fitting.

SPINGETAL
De spinsnelheid geeft aan hoeveel de golfbal roteert wanneer je hem hebt geslagen. De spin die de bal bij de impact meekrijgt, beïnvloedt de hoogte en lengte van de slag. Daarom wil je het liefst een lage spin, zeker bij winderig weer. Een hoge spin kun je het best vermijden als je met lange clubs slaat, met name tegen de wind in. Meer loft geeft meer spin.

LAUNCH ANGLE
De hoek die de bal heeft wanneer hij bij de impact wordt gelan-ceerd, ten opzichte van de grond. De launch angle worden beïnvloed door de (dynamische) loft, de clubsnelheid en de bal-snelheid en heeft zelf grote invloed op de lengte en hoogte van de slag.

CARRY
De afstand die de bal in de lucht aflegt. Deze waarde is belangrijk voor spelers die hun slagen willen plannen, want deze geeft aan hoever elke club slaat. De balsnelheid, de launch angle en het spingetal beïnvloeden de carry van de bal.

BALSNELHEID
De snelheid waarmee de bal onmiddellijk na de impact wegvliegt. De balsnelheid wordt beïnvloed door de clubsnelheid en de plek waar het clubhoofd de bal raakt. Een slag in de sweetspot geeft een hogere snelheid. Als je de bal te steil of te vlak raakt, beïnvloedt dit de balsnelheid negatief. Als de balsnelheid bij je driver met 1 mph (mile per hour) toeneemt, win je twee meter lengte.

CLUBSNELHEID
De snelheid van de club op het moment dat je de bal raakt, beïnvloedt de lengte van de slag. Deze snelheid wordt net vóór de impact gemeten. De bedoeling is om de energie van de clubsnelheid op de bal over te dragen. Een normale clubsnelheid ligt op ongeveer 95 mph.

DYNAMISCHE LOFT
De loft die de club heeft op het moment dat hij de bal raakt. Dynamische loft is niet de gewone loft van de club, maar wordt beïnvloed door de aanvalshoek, de shaft flex, het type blad (open of gesloten) en de manier waarop de polsen van de golfer de slag laten gaan. Als je bij de impact te veel dynamische loft hebt, vliegt de bal te hoog waardoor hij lengte verliest. Bij te weinig dynamische loft krijg je te lage slagen.

AANVALSHOEK
De richting van het clubblad bij de impact: is het blad omlaag of omhoog gericht? Als je de bal over de grond speelt, moet de aanvalshoek negatief zijn. Dan raak je de bal voordat je de grond raakt. Om ver te slaan met je driver moet je de bal in een opwaarts beweging raken – oftewel een positieve aanvalshoek.

CLUB PATH
Het club path geeft de richting van de club aan bij het raken van de bal. Instructeurs spreken van ‘in-to-out’ en ‘out-to-in’. Een positieve waarde geeft aan dat de club zich rechts van het doel beweegt (in-to-out). Een negatieve waarde betekent dat de club zich links van het doel beweegt (out-to-in). Om een rechte bal te slaan, moet deze waarde nul zijn.

BLADHOEK
Deze hoek geeft aan hoe het blad gericht is wanneer je de bal raakt. Men spreekt van een open of gesloten blad. Een positieve waarde geeft een open clubblad aan. Dat wijst bij de impact dus naar rechts ten opzichte van het doel. De bal start in de richting die het blad heeft bij de impact.