Wat gebeurt er als je met een versleten wedge speelt?

Wedges zijn clubs die een groot verschil kunnen maken op je scorekaart. Als je met een wedge vanaf 50 meter de bal op 3 meter van de vlag kunt laten stoppen in plaats van op 7 meter... ja, dan heb je dus je kans op een birdie en een goede score aanzienlijk verbeterd.

Daarom moet je je wedges goed onderhouden.

Om te beginnen moet je ze uiteraard schoon houden. Borstel zand en vuil weg uit de groeven van het slagvlak, zodat de club een goede grip op de bal heeft. Maar controleer de groeven ook op slijtage. De kwaliteit van de groeven heeft namelijk een onmiskenbare invloed op het gedrag van de bal.

Uit een test van Titleist blijkt duidelijk dat wedges van hetzelfde model en met zelfde specificaties voor loft, bounce en lengte grote verschillen vertonen op het gebied van launch angle, spin en algehele prestaties.

Bij deze test werden alle slagen door een wedge-robot geslagen om de menselijke factor uit te schakelen. En hoewel zo’n robot uiterst exact is, gedroeg de bal zich heel verschillend naarmate de groeven meer versleten waren.

Er werden drie Vokey Spin Milled-wedges getest en er werd vooral gekeken hoe snel de bal stopte wanneer hij op de green landde. Dit hangt niet alleen af van de spin, maar ook van de launch angle. Met de eerste wedge waren al 125 ronden gespeeld. Hij gaf een spin van 6500 omwen¬telingen. Nadat de bal was geland, rolde hij nog 7 meter uit. De tweede wedge was niet even versleten. Die was voor 75 ronden gebruikt en gaf een spin van 7700 omwentelingen. De bal rolde 5,4 meter uit. Als derde werd een ongebruikte wedge getest. De gloednieuwe groeven boden goede grip, wat een spin van 8500 omwentelingen opleverde. De bal rolde slechts 3 meter uit. Dat is een enorm verschil wanneer je moet putten.

Wat kunnen we daaruit leren? Nou, houd in de gaten hoe versleten je wedges zijn!

Zoals de video laat zien, heeft een wedge al na 75 gespeelde ronden heel wat van zijn prestatievermogen verloren. Houd er rekening mee dat het aantal ronden slechts een indicatie is. De slijtage van een wedge hangt natuurlijk af van het gebruik. Behalve het aantal ge-speelde ronden ligt het er ook aan hoe vaak je je korte spel en je bunkerslagen oefent.

“Alle wedges verslijten geleidelijk, maar we doen er alles aan om altijd de beste presta¬ties en kwaliteit te leveren,” verklaart Jeremy Stone, Director of Marketing voor Vokey Wedges bij Titleist. We inspecteren en controleren nauwgezet elk spoor op alle Vokey-wedges. We passen een warmtebehandeling toe die de houdbaarheid en levensduur van het spoor verdubbelt.

Maar hoe weet je dan wanneer je aan nieuwe wedges toe bent?

Je kunt het volgende beeld als uitgangspunt nemen. Als het slagvlak van je wedges op dat van de wedge rechts ervan begint te lijken, zullen je wedge-slagen hoger beginnen. Dat komt doordat de sporen de bal minder agressief vastgrijpen. De bal glijdt dus een beetje over het slagvlak en spint niet evenveel. Zoals de test aantoont, kan de spin maar liefst 1100 omwentelingen lager zijn. Dit betekent dat de slagen met je wedge bijna de helft van hun optimale stopkracht verliezen.

Het verschil met een nieuwe wedge is onmiskenbaar.
Kevin Tassistro, Director of Wedge Development bij Titleist, vat het als volgt samen:

“Wedges met intacte groeven bieden meer controle over de bal. Je krijgt meer zelf-vertrouwen als je de bal dichter bij de hole kunt laten stoppen.”