Impact Factors

Definitie: Omstandigheden van de club op impact en de manier van bewegen van de club die invloed hebben op de balvlucht karakteristieken.

De bal weet niet door wie het geraakt wordt maar reageert op natuurkundige wetten. In golf noemen wij dit de impact factoren. Deze factoren bepalen hoe de bal vliegt zoals hij vliegt in richting, afstand, hoogte en curve (balvlucht karakteristieken). De belangrijkste 5 impact factoren worden hieronder uitgelegd en we hebben 2 extra oorzaken toegevoegd die wij belangrijk vinden, nummer 6 en 7.

  1. Club Speed
  2. Face Angle
  3. Impact Locatie
  4. Club Path
  5. Attack Angle
  6. Dynamische Loft
  7. Low Point

1. Club Speed

De snelheid van de club net voordat de club de bal raakt.

Een hogere clubsnelheid zorgt (meestal) voor meer balsnelheid en meer afstand en kan voor ook meer hoogte zorgen. Trackman meet ook de Smash Factor, dit getal komt to stand door de balsnelheid te delen door de clubsnelheid. Smash Factor is een getalswaarde voor de energie overdracht van clubhoofd op de golfbal. Hoe hoger de Smash Factor des te beter de energieoverdracht. Logischerwijs is de smash factor van een drive hoger dan bij een pitching wedge omdat de clubsnelheid van een pitching wedge uiteraard lager is dan bij de driver.

2. Face Angle

De horizontale oriëntatie van het midden van het clubblad ten opzichte van het doel op het moment van impact.

Dus anders gezegd, wijst het clubblad naar rechts links, of rechtdoor op het moment van raken. Uiteraard heeft deze factor de meeste invloed op de richting van de golfbal.

3. Impact Locatie (Sweet Spot)

De plek waar de golfbal het clubblad raakt.

U hoort en voelt dit, en als u het clubblad inspuit met wat droogshampoo dan kunt u het ook zien. De plek waar de bal het clubblad raakt heeft de meeste invloed op balsnelheid, afstand maar ook curve. Dit laatste komt door het zogenaamde gear effect en speelt meer op bij hybrides, fairway woods en de driver.

Gear effect is een term die omschrijft waarom de balvlucht veranderd als een bal buiten het middenvan de club geraakt wordt. Alsde bal buiten het midden van de club geraakt wordt, dan veranderd de oriëntatie van het clubblad (open of dicht). Gedurende dit korte moment van impact werken de bal en de club als het ware als 2 tandwielen en de bal beweegt in de tegenovergestelde beweging als het clubblad. Dit zorgt ervoor dat de spin as op de bal wordt veranderd.

Bij een raakmoment op de teen van de club veranderen de spin as negatief (-) en ontstaat er curve op de bal naar links. Bij een raakmoment op de hak van de club veranderd de spin as positief (+) en ontstaat er curve naar rechts (uitgaande van een rechtshandige golfer).

4. Club Path

De horizontale beweging van de club door impact ten opzichte van het gekozen doel.

Dus links (-) of rechts (+) van het doel of recht op het doel (0). Golfers kennen dit vaker door de termen van binnen naar buiten of van buiten naar binnen zwaaien. Clubpath heeft het meeste invloed op de curve op de bal, ervan uitgaande dar de bal in het midden van de club geraakt wordt (gear effect).

5. Attack Angle

De verticale beweging (omhoog of naar beneden) van de club ten opzichte van de grond op het moment van impact.

We noemen dit ook wel de invalshoek van de club die dan steil of vlak kan zijn. de term low point en dynamische loft verderop op deze pagina werken eigenlijk samen.

Golfers die erg vlak door de bal komen hebben doorgaans meer loft op impact en een low point meer vóór de bal dan golfers die steiler op de bal inkomen. Iemand die steiler inkomt zal minder moeten hebben met het slaan van een plag dan iemand die vlakker inkomt.

6. Dynamische Loft

De verticale oriëntatie van het clubblad ten opzichte van de bal op het moment van raken.

Dus het aantal graden (de hoek) van de club op het moment van raken.Deze impact factor werkt samen met de invalshoek en zorgen in eerste instantie voor de hoogte en de afstand van de golfbal.

Golfers met een verkeerd concept, iets wat wij veel tegenkomen, is dat ze onder de bal willen komen om zo de bal de lucht in te krijgen. Meestel met de polsen en vaak ook met het gewicht nog achter de bal. Resultaat van dit verkeerde concept is A teveel dynamische loft met B een low point te veel achter de bal en C een vlakkere attack angle. Allemaal ingrediënten om een bal minder ver te slaan, hoger, met minder plag en dus een slechter resultaat.

7. Low Point

Het laagste punt van de swing arc.

De club maakt een cirkelvormige beweging en ergens in deze swing is een laagst punt. Eigenlijk bij alle clubs behalve de driver en de putter dient het laagste punt na de bal te zijn (dus aan de doelzijde).